Soitinryhmäläiset ovat erityisen kiinnostuneita oppimaan lauluja, joissa on mielenkiintoinen juoni ja useampia säkeistöjä. Äänenkäytön selkeyteen ja rentoon laulutapaan kiinnitetään huomiota. Lauluihin liitetään edelleen leikkejä, jotka helpottavat "mielessä" laulamisen kehittymistä. Avaruudellisista käsitteistä ja syy- ja seuraussuhteista kiinnostuneet lapset havainnollistavat laulujen muotorakenteita esimerkiksi piirtämällä, tanssimalla ja liikkumalla.

5-6-vuotiaat opettelevat säestämään lauluja pääasiassa viisikielisen kanteleen yhdellä soinnulla, mutta osallistujien taitojen karttuessa ryhmissä voidaan harjoitella myös helppoja sointuvaihdoksia. Kanteleiden marja- eli sointumerkkitarrojen avulla "sointujen paikat" on helppo opetella muistamaan. Muskarilaiset saavat myös yksinkertaisia soittoläksyjä, jotka rohkaisevat omaehtoiseen musisointiin kotona. Opetuksessa kiinnitetään huomiota hyvän ja luontevan soittoasennon löytymiseen.

Lapset opettelevat vähitellen tunnistamaan ja osoittamaan liikkeiden avulla melodioiden korkeuseroja. Musiikillisten käsiteparien tuntemusta laajennetaan (nopeutuva-hidastuva, voimistuva-hiljenevä, nouseva-laskeva), ja lapset oppivat muistamaan myös muita musiikillisia käsitteitä (duuri-molli, tutti-soolo). Muskarilaiset harjoittelevat myös perussykkeen ja sanarytmin yhdistämistä sekä rytmimerkkien tunnistamista ja kirjoittamista.

Keho- ja rytmisoitinten käyttö monipuolistuu orkesterisoiton, musiikkiliikunnan, soitinsatujen ja pienten musiikkiteatterinäytösten yhteydessä. Yhteissoittoharjoituksissa soiton pohjana voidaan käyttää esimerkiksi piirrettyä kuvaa (äänipartituuria), jonka värit tai hahmot lapset saavat assosioida luovasti eri soittimiin. Kuvan seuraaminen ja tulkitseminen (kuvasta soitto) vasemmalta oikealle edistää lasten valmiuksia lukemaan oppimisessa.

Tunneilla pyritään esittelemään myös muita soittimia ja eri maiden musiikkikulttuuria. Äänitteitä kuuntelemalla lapset oppivat tunnistamaan lyhyitä soitinmusiikkiteoksia ja yleisimpiä orkesterisoittimia. Kuunteluissa painotetaan kuitenkin aina elämyksellisyyttä ja musiikin rentouttavaa roolia.

Soitinryhmät, 5-7-vuotiaat