Taiteen perusopetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Jokelan musiikkileikkikoulu on järjestänyt siihen kuuluvaa varhaisiän musiikinopetusta 0-10-vuotiaille lapsille Keski-Uudellamaalla vuodesta 2004 lähtien. Toimintaamme, pääasiassa muskareihimme on osallistunut tänä aikana lähes 3500 perhettä. Vuonna 2020 aloitimme myös paikasta riippumattoman, reaaliaikaisen ja vuorovaikutteisen  varhaisiän musiikin etäopetuksen järjestämisen.

Fyysisiä toimipaikkojamme ovat Jokelan lisäksi Tuusulan Rusutjärvi (Hyrylän ja Nurmijärven kirkonkylät), Hyvinkää, Järvenpää ja Kerava. Jokelan musiikkileikkikoululla on omat tilat Rusutjärvellä, muualla toimimme Tuusulan kunnan sekä Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan kaupunkien kiinteistöissä.

Ammattipäteviemme opettajiemme tutkintona on joko musiikkipedagogi AMK tai musiikin maisteri (varhaisiän musiikinopettaja). Opetamme omissa ryhmissämme, mutta tarjoamme musiikin opetuksen osaamistamme muillekin varhaiskasvatusta ja kaiken ikäisten ihmisten kuntoutus- ja virkistystoimintaa järjestäville ja tukeville tahoille, esimerkiksi lastensuojelujärjestöille, seurakunnille ja päivä- ja palvelukodeille. Teemme yhteistyötä myös varhaiskasvattajia kouluttavien oppilaitosten kanssa.

Leikin varjolla

Haluamme edistää perheiden hyvinvointia, tukea lasten kasvua ja kehittää heidän musiikillisia perusvalmiuksiaan. Taiteen perusopetuksen tavoitteseen, taiteidenvälisyyteen liittyen sisällytämme varhaisiän musiikkikasvatukseen aineksia myös muilta taidekasvatuksen aloilta.  Ammattitaitoisesti toteutettu varhaisiän musiikinopetus on kuitenkin ennen kaikkea iloista ja rentouttavaa ryhmätoimintaa. Muskari tekee hyvää kaikille.

Perinteitä kunnioittaen, uutta luoden

Tuemme jatkuvuutta ja vaalimme kansallista perintöämme, mutta rakennamme myös siltoja eri sukupolvien ja kulttuurien välille. Perinneleikkien ja -laulujen ohella tutustumme uuteen lastenmusiikkikulttuuriin. Opettajamme säveltävät aina tarvittaessa myös omia, tuntien teemoihin ja opetuksellisiin tavoitteisiin sopivia lauluja. Pienenä ja riippumattomana toimijana voimme kokeilla uusia ideoita ketterästi ja joustavasti. Mielikuvituksemmekaan ei aseta rajoja järjestäessämme tuntejamme.

Kaikki mukaan

Opettelemme kuuntelemaan paitsi musiikkia myös toisia ihmisiä. Keskeisiä arvoja toiminnassamme ovatkin suvaitsevaisuus ja toisten kunnioittaminen. Välittömässä, turvallisessa ja rohkaisevassa oppimisympäristössä on helppo jakaa arkea tukevia myönteisiä elämyksiä. Mukavat muistot säilyvät läpi elämän.

Tavoitteenamme on, että mahdollisimman monilla lapsilla ja perheillä olisi mahdollisuus osallistua lähellä järjestämäämme toimintaan, harrastuksen kustannuksetkin huomioiden. Ryhmiimme ei ole myöskään pääsykokeita.  

Jokelan musiikkileikkikoulu