Lea Määttä

Olen tuusulalainen varhaisiän musiikinopettaja ja musiikkipedagogi. Jokelan musiikkileikkikoulu syntyi vuonna 2004, jolloin muutin takaisin kotikuntaani Tuusulaan. Musiikkileikkikoulunopettajana olen toiminut vuodesta 2001 lähtien, Tuusulan ja Hyvinkään lisäksi Lahdessa, Helsingissä, Järvenpäässä ja Keravalla. Oma pääinstrumenttini on piano (C-tutkinto), mutta säestän tuntejani myös 15-kielisellä kanteleella, kitaralla ja ukulelella. Lisäksi annan pienryhmäopetusta viisikielisen kanteleen, nokkahuilun, rumpujen ja kellopelien soittamisessa.

Ammattiini minut on ohjannut toisaalta kiinnostukseni lasten kasvatukseen, toisaalta jo viisivuotiaana aloittamani pianonsoittoharrastus, joka muuttui myöhemmin määrätietoiseksi musiikin opiskeluksi musiikkiopistossa ja edelleen Lahden ammattikorkeakoulun musiikin laitoksella.

Nautin laulujen säveltämisestä sekä erilaisten musiikkileikkikoulutuntien suunnittelusta ja toteuttamisesta perhe- ja lapsiryhmien kanssa. Varsinkin taiteidenvälisyys, näyttelemisen, tanssin, satujen, askartelujen ja piirtämisen yhdistäminen musiikin varhaiskasvatukseen kiinnostaa minua.
Laura Ainasoja

Valmistuin keväällä 2015 varhaisiän musiikinopettajaksi Helsingin Metropolia-ammattikorkeakoulusta. Lisäksi olen hieman aiemmin opiskellut Helsingin yliopistossa teologian maisteriksi, ja siellä sivuaineenani on ollut musiikkiterapia. Näistäkin opinnoista olen saanut välineitä ihmisyyden ja opettajuuden tarkasteluun.

Pääinstrumenttini ovat laulu ja viulu. Varhaisiän musiikinopettajana unelmoin oppitunneista, joissa vallitsisi taiteen ja musiikin kiehtova sadunomainen tunnelma. Samalla olisi tilaa ilolle, turvallisuudelle ja oppiselle.

Olen aina pitänyt lapsista, ja siksi on palkitsevaa työskennellä heidän parissaan. Ihmisyys, musiikki ja taide kiinnostavat minua suorastaan valtavasti.

Opettajat