Opettajamme Laura Ainasoja järjestää Keski-Uudellamalla (Hyvinkää, Järvenpää, Tuusula, Kerava) ja pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Vantaa, Espoo) eri kohderyhmille  yhteis- ja width: %, hoivamuusikkokäyntejä sekä musiikkiterapeuttisia   muskariryhmiä esimerkiksi muistisairaille. Hän on syventynyt ikäihmisten musiikkitoimintaan ja sen vaikutuksiin teologian maisterin ja musiikkipedagogin tutkintojensa sekä musiikkiterapiaopintojensa lopputöissä. Sosiaalinen toiminta on iloista ja rentouttavaa, mutta musiikista ja muusta sisällöstä on tutkitusti hyötyä  myös vanhusten monenlaisten ongelmien ennaltaehkäisemisessä ja elämän tukemisessa.

Toiminnassa huomioidaan ikäihmisten kokemusmaailma ja siihen integroidaan myös muita taiteita. Siinä yhdistyvät musiikki- ja muun taidekasvatuksen menetelmät sekä ohjaajan pedagoginen ja terapeuttinen osaaminen ja herkkyys kuunnella ryhmän ja erikseen sen jokaisen yksilön toiveita ja tarpeita.

Elävä musiikki muiden seurassa aktivoi ihmistä laajemmin kuin tallenteiden kuunteleminen. Osallistujien toimintakykyä ja kokemusta oman olemisen merkityksellisyydestä tuetaan tarjoamalla heille mahdollisuuksia   luovaan ja onnistuvaan toteuttamiseen. Osallistavat tuokiot helpottavat eläytymistä ja  herättävät ikäihmisissä erilaisia tunteita ja muistoja, halua keskustella ja kommunikoida. Toisaalta niistä jää osallistujille aina myös uusia mukavia muistoja ja elämyksiä.

Tiedustelut: laura.ainasoja@jokelanmusiikkileikkikoulu.com

Ikäihmisten musiikkitoiminta