Musiikkitiedollisia, -taidollisia ja -ilmaisullisia valmiuksia edelleen laajentava ja syventävä ja jatko-opintoihin hakeutumisessa tukeva musiikkivalmennusryhmä on tarkoitettu 7-9-vuotiaille lapsille. Ryhmään voivat osallistua myös sellaiset musiikista kiinnostuneet lapset, jotka eivät ole käyneet musiikkileikkikoulua. Toiminta kehittää sosiaalisia taitoja ja tukee terveen itsetunnon, -luottamuksen ja ennakkoluulottoman ja mielikuvituksellisen luovuuden kehittymistä.

Musiikkivalmennusryhmään on mahdollista ilmoittautua vain lukuvuoden alussa. Henkilökohtaisina instrumentteina ovat 5-kielinen kantele ja nokkahuilu, joiden hallinta, esimerkiksi soittoasento ja puhallusstekniikka  vahvistuvat vuoden aikana. 45 minuuttiset ryhmät kokoontuvat kerran viikossa.

Keskeisiä toimintatapoja ovat edelleen laulaminen, liikkuminen ja soittaminen, sekä korvakuulolta että nuoteista lukien. Kokeilemme ja keksimme uusia soittamisen tapoja ja sävellämme myös itse. Musiikin teorian ja säveltapailun opetuksen tukena on oppikirja, mutta painotamme tekemällä ja leikkimällä, kokemusten ja elämysten kautta oppimista.

Johdatamme lapsia pohtimaan omaa musiikkisuhdettaan ja soitin- ja harrastusvalintojaan  eri instrumenttien  kuunteluharjoituksilla. Jatkamme soitinryhmissä aloittamaamme musiikin historiaan, eri maiden ja aikojen soittimiin, säveltäjiin, sävellyksiin ja musiikkityyleihin tutustumista.

Musiikkivalmennusryhmä (7-9-vuotiaat)