Voitte ilmoittaa muuttuneet oppilastiedot tällä sivulla olevalla lomakkeella. Tietoja tarvitaan tuntien järjestämiseen liittyvässä yhteydenpidossa ja laskuttamisessa.
Uudet tiedot

Oppilastietojen muuttaminen