Poissaoloista voi ilmoittaa tällä sivulla olevalla sähköisellä lomakkeella tai tekstiviestillä opettajalle viimeistään poissaolopäivänä. Oppilas menettää paikkansa musiikkileikkikoulussa, jos hän ei ole osallistunut kolmelle peräkkäiselle tunnille eikä poissaoloista ole ilmoitettu.

Oppilaiden yksittäisiä poissaoloja ei hyvitetä. Muskaritunneille ei tule osallistua sairaana.

Jos tunteja joudutaan perumaan esimerkiksi opettajan sairastumisen vuoksi, ne korvataan myöhemmin, yleensä lukukauden lopussa järjestettävillä "ylimääräisillä" muskarikerroilla. Muskarituntien peruuntumisista ilmoitetaan vanhemmille tekstiviesteillä. Mahdollisista aikataulumuutoksista tiedotetaan myös muskarin kotisuvuilla.

Säännöllinen, viikoittainen osallistuminen muskaritunneille on olennaista ryhmien yhteisöllisyyden, viihtyisyyden ja yleisemmin musiikin varhaiskasvatuksen tavoitteiden toteutumisen kannalta. Varsinkin leikki- ja soitinryhmissä, joissa opetellaan tunti tunnilta yhä monimutkaisempia tiedollisia ja taidollisia asioita, yksittäisten oppilaiden poissaolot voivat hidastaa koko ryhmän etenemistä ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Vaikka kertaus on opintojen äiti, siihen ei ole aikaa rajattomasti.

Poissaolot