Isommat leikkiryhmäläiset osaavat laulaa jo hyvin yhdessä (tutti), ja heitä rohkaistaan myös lyhyisiin sooloihin. Lauluja harjoitellaan oppimaan säkeittäin ja "kaikulaulun" avulla. Entistä monipuolisemmat "lauluvaraston" kartuttaminen on yksi keskeisimmistä opetuksillisista tavoitteista. Lastenlaulujen lisäksi muskarilaiset opettelevat muun muassa rytmikkäitä tanssi- ja liikunta- sekä kansanlauluja.

Lapsia kannustetaan persoonalliseen, ilmeikkääseen ja tunnelmalliseen äänenkäyttöön ja heille opetetaan erilaisia laulutapoja (hiljaa, voimakkaasti,
iloisesti, surullisesti, hitaasti, nopeasti). Selkeät laulut laajentavat vähitellen lasten äänialaa.

Hyvin opitut laulut harjoittavat lasten sisäistä kuuloa, kykyä hahmottaa laulun melodiakulkua. Jälkimmäistä opetellaan kuvaamaan myös soittaen ja vartalon ja käsien liikkeillä.

Neljävuotiaat osaavat jo tuottaa perussykettä eri tempoissa keho- ja rytmisoittimilla. Tasa- ja kolmijakoinen musiikki (marssi-valssi) opetellaan erottamaan muun muassa liikunnan avulla. Rytmejä harjoitellaan myös "rytmiviestein", kaikurytmiharjoituksin ja kysymys-vastaus-leikkien avulla. Sanarytmiä (sanojen tavuja) hahmotetaan taputtaen, mikä edistää myöhemmin lukutaidon kehittymistä. Helppoja rytmimerkkejä opetellaan vähitellen erilaisten valmiiden ja yhdessä keksittyjen musiikkisatujen yhteydessä.

Instrumenttien hallinta kehittyy niin vapaassa kuin ohjatussa soitossakin, ja ne opitaan tunnistamaan kuvasymboleista. Laululeikit ja piiritanssit ovat yhä liikunnallisempia. Lapset harjoittelevat erilaisissa muodostelmissa liikkumista ja osallistuvat motorisen koordinaationsa kehittyessä monipuolisten koreografioiden kehittelemiseen. Säkeittäin vaihtuvat leikkiliikkeet havainnollistavat musiikin muotorakennetta.

Opettajan soittoa ja laadukkaita musiikkiäänitteitä kuuntelemalla lapset opettelevat havaitsemaan tiettyjen soittimien esiintymistä, teemoja, duuri-molli-tunnelmia, tempon vaihteluita sekä musiikin voimakkuus- ja korkeuseroja. Luovaa musiikillista ajattelua kehitetään ilmentämällä kuultua elein, liikkein, soittaen ja piirtäen.

Lasten kanssa keskustellaan heidän musiikkimieltymyksistään ja opetellaan ymmärtämään erilaisia näkemyksiä. Kuuntelemalla lapset tutustuvat myös eri maiden ja aikojen musiikkiin. Erityisesti pyritään vaalimaan suomalaisten kulttuuriperintöä.

Leikkiryhmät, 3-5-vuotiaat