Kolmevuotiaita rohkaistaan mielikuvitusta rikastuttaviin äänikokeiluihin, kuvailemaan ja jäljittelemään esimerkiksi eläinten ja koneiden ääniä. Lapset laulavat yksin ja yhdessä, säestyksen kera ja ilman säestystä. Paljon toistoa sisältävät,  lyhyehköt laulut ovat rytmiikaltaan ja melodialtaan helppoja, selkeitä ja mieleenpainuvia. Sävelten korkeuserot ovat pieniä, 3-vuotiaan äänielimistön kehitystason huomioivia.  Lapset harjaannutetaan terveeseen ja puhtaaseen äänenkäyttöön.

Rytmikkäiden laulujen ja lorujen yhteydessä tuotetaan kehosoittimilla tasaista perussykettä eri tempoissa. Tämä kehittää lasten motoriikkaa, ja samalla he oppivat nimeämään kehonsa eri osat. Lapset harjoittelevat luontevaa soittoasentoa ja tutustuvat yleisimpiin rytmi-, melodia- ja efektisoittimiin.  Soitossa hahmotetaan elämyksellisesti musiikillisia peruskäsitteitä (esim. voimakas - hiljainen, korkea - matala,  hidas - nopea jne.)

Soittoon ja laulamiseen yhdistetään leikkiliikkeitä ja liikuntaa, ja usein ryhmä jaetaan vuoroaan vaihtaviin ”soittajiin” ja ”liikkujiin”. Musiikilliset muodot ja rakenteet hahmottuvat konkreettisesti yksinkertaisten liikuntasommitelmien kautta. Musiikkiliikunnassa lapset oppivat myös uudenlaisia liikuntatapoja sekä ohjaamaan liikkeitään kuulemansa mukaan. Erityisesti kolmevuotiaat ovat kiinnostuneita käden ja silmän koordinaatiota kehittävistä sormileikeistä. 

Tunneilla kuunnellaan paljon erilaisia musiikkinäytteitä. Niistä opetellaan erottamaan paitsi musiikin peruskäsitteitä  myös erilaisia vivahteita ja sointivärejä (esim. pehmeä-terävä, rahiseva - sihisevä jne). Musiikin herättämiä tuntemuksia ja kokemuksia voidaan kuvata piirtäen, näytellen ja tanssien. Lapsia rohkaistaan muodostamaan omia mielipiteitään ja tulkintojaan ja esittämään niitä muille. Kolmevuotiaat ovatkin usein hyvin innokkaita näyttämään oppimiaan taitoja.

Leikkiryhmät, 3-5-vuotiaat