Syyslukukausi 2021

Syyslukukauden tunnit ovat alkaneet. Kaikkia lukujärjestyksen ryhmiä ei voida järjestää, koska niihin ei ilmoittautunut ajoissa riittävästi osallistujia. Jokelan ja Järvenpään ryhmissä on vielä yksittäisiä vapaita paikkoja. Ilmoittautuminen kevätlukauden ryhmiin alkaa marraskuussa.

Koronaepidemian vaikutukset muskaritunteihin

Turvaudumme epidemiatilannetta vastaavalla tavalla seuraaviin toimenpiteisiin osallistujien turvallisuuden varmistamiseksi:

- paikan päälle ei saa koskaan saapua sairaana tai     
  lieväoireisenakaan
- sama opettaja ei työskentele kaikissa toimipaikoissa
- muskariluokassa on virukset tuhoava ilmanpuhdistin tai
  tehostettu ilmanvaihto
- käytämme henkilökohtaisia kasvo- tai hengityssuojaimia
  suositusten mukaisesti
- huolehdimme suojaetäisyyksistä
- soittimet ja leikkivälineet desinfioidaan
- muskariluokassa on aina desinfiointiainetta käsien
  puhdistusta varten
- reaaliaikainen ja vuorovaikutteinen etäosallistuminen on
  mahdollista
Jokelan musiikkileikkikoulu järjestää  taiteen perusopetukseen lukeutuvaa ammattitaitoista ja  laadukasta musiikin varhaiskasvatusta, muskari-, soitinvalmennus- ja pianoryhmiä 0-10-vuotiaille lapsille. Toimipaikkojamme Keski-Uudellamaalla ovat Jokelan lisäksi Tuusulan Rusutjärvi (Hyrylän ja Nurmijärven kirkonkylät lähialueineen), Hyvinkää, Järvenpää ja Kerava. Reaaliaikaiseen ja täysin vuorovaikutteiseen etäopetukseemme on mahdollista osallistua paikasta riippumatta, mistä tahansa Suomesta tai ulkomailta. Lue lisää tästä.

Ajankohtaista

Tervetuloa!

Facebook

Instagram

Twitter