Ilmoittautuminen lukuvuoden 2020-2021 ryhmiin

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen lukuvuoden 2020-2021 ja syksyn musiikkileikkikoulun vauva-, perhe-, leikki-, soitin- sekä musiikkivalmennus- ja pianon alkeisopetusryhmiin jatkuu vielä. Ilmoitattehan, jos ette jatka harrastusta. 
Huom! Ilmoittautumisten ja muiden viestien käsittely on parhaillaan ruuhkautunut, mutta vastaamme niihin kolmen päivän kuluessa. Ryhmien paikkatilanteet vaihtelevat tällä hetkellä paljon.

Syyslukukauden tunnit alkavat viikolla 35 (24.8. lähtien) ja järjestetään ainakin aluksi normaalina lähiopetuksena, alla kuvatut varotoimet huomioiden. Tarpeen vaatiessa kaikissa toimipaikoissa voidaan siirtyä reaaliaikaiseen ja vuorovaikutteiseen etäopetukseen.

Olemme 13.8. mennessä yhteydessä vanhoihin ja jo ryhmiin ilmoittautuneisiin uusiin muskarilaisiin, sillä eri toimipaikkojen lukujärjestyksiin on jouduttu tekemään muutoksia ja tuntien aloitusajankohtaa  on lykätty viikolla koronavirusilmiön vuoksi, ilmoittautumisten perusteella ja opettajan vaihtumisen vuoksi. Lea Määttä opettaa tämän lukuvuoden aikana vain lauantaisin Rusutjärven toimipaikassa, jonka kaikkiin ryhmiin on mahdollista osallistua koko ajan myös etänä. Muissa toimipaikoissa toimivat opettajina Heta Blom ja Sari Kaihola.

Tavoitteenamme on ollut aina, että mahdollisimman monilla olisi mahdollisuus osallistua ammattipätevien varhaisiän musiikinopettajien järjestämään monipuoliseen, lasten kehitystä ja perheiden hyvinvointia tutkitusti tukevaan toimintaamme - harrastuksen kustannuksetkin huomioiden. Emme peri ilmoittautumisista ennakkomaksuja, ja lukukausimaksut lähetämme vasta ensimmäisten tuntien jälkeen. Annamme myös normaaliin tapaamme tarvittaessa korotonta maksuaikaa.

Korona ja muskari 2020-2021

Turvaudumme epidemiatilannetta vastaavalla tavalla ja tarpeen vaatiessa seuraaviin erilaisiin toimenpiteisiin osallistujien turvallisuuden varmistamiseksi:

- paikan päälle ei saa koskaan saapua karanteenista, sairaana tai lieväoireisenakaan

- muskariluokassa on aina desinfiointiainetta käsien puhdistusta varten

- paikan päällä osallistuvat ryhmäläiset kulkevat eri reittejä tuntien alkaessa ja päättyessä (mahdollisuuksien mukaan)

- muskarilaiset istuvat luokassa normaalia etäämmällä toisistaan eivätkä koske toisiaan

- sama opettaja ei työskentele kaikissa toimipaikoissa

- puhdistamattomia soittimia ja leikkivälineitä ei vaihdeta paikan päällä osallistujien kesken

- muskariluokassa on virukset, bakteerit ja homeitiöt tuhoava ja suodattava ilmanpuhdistin

- soittimet ja leikkivälineet desinfioidaan muskariluokassa uudella tekniikalla nopeasti ja ilman kemikaaleja ennen jokaista käyttöä

- käytämme henkilökohtaisia kasvo- tai hengityssuojaimia (tällä hetkellä vapaaehtoinen)

- reaaliaikainen ja vuorovaikutteinen etäosallistuminen tunneille on mahdollista mistä tahansa tietokoneella tai mobiililaitteella - joka kerta tai silloin tällöin (tällä hetkellä vain Rusutjärven toimipaikassa)

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tilat ja niiden erityispiirteet - case Jokelan musiikkileikkikoulu

Sisustusarkkitehtiopiskelija Ella Koskinen kävi tutustumassa Rusutjärven toimipaikkaan  kevätlukukauden ensimmäisellä vauvaryhmätunnin yhteydessä. Hänen opinnäytetyönsä on nyt valmistunut ja siihen voi tutustua täällä.
Jokelan musiikkileikkikoulu järjestää  taiteen perusopetukseen lukeutuvaa ammattitaitoista ja  laadukasta musiikin varhaiskasvatusta, muskari-, soitinvalmennus- ja pianoryhmiä 0-10-vuotiaille lapsille. Toimipaikkojamme Keski-Uudellamaalla ovat Jokelan lisäksi Tuusulan Rusutjärvi (Hyrylän ja Nurmijärven kirkonkylät lähialueineen), Hyvinkää, Järvenpää ja Kerava. Reaaliaikaiseen ja täysin vuorovaikutteiseen etäopetukseemme on mahdollista osallistua paikasta riippumatta, mistä tahansa Suomesta tai ulkomailta. Lue lisää tästä.

Ajankohtaista

Tervetuloa!

Facebook

Instagram

Twitter

Turvaudumme epidemiatilannetta vastaavalla tavalla ja tarpeen vaatiessa seuraaviin erilaisiin toimenpiteisiin osallistujien turvallisuuden varmistamiseksi:

- paikan päälle ei saa koskaan saapua sairaana tai lieväoireisenakaan

- muskariluokassa on aina desinfiointiainetta käsien puhdistusta varten

- paikan päällä osallistuvat ryhmäläiset kulkevat eri reittejä tuntien alkaessa ja päättyessä (mahdollisuuksien mukaan)

- muskarilaiset istuvat luokassa normaalia etäämmällä toisistaan eivätkä koske toisiaan

- puhdistamattomia soittimia ja leikkivälineitä ei vaihdeta paikan päällä osallistujien kesken

- muskariluokassa on virukset, bakteerit ja homeitiöt tuhoava ja suodattava ilmanpuhdistin

- soittimet ja leikkivälineet desinfioidaan muskariluokassa uudella tekniikalla nopeasti ja ilman kemikaaleja ennen jokaista käyttöä

- käytämme henkilökohtaisia kasvo- tai hengityssuojaimia (tällä hetkellä vapaaehtoinen)

- reaaliaikainen ja vuorovaikutteinen etäosallistuminen tunneille on mahdollista mistä tahansa tietokoneella tai mobiililaitteella - joka kerta tai silloin tällöin (tällä hetkellä vain Rusutjärven toimipaikassa)